Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp tiện ích tra cứu văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường
Cập nhật:29/10/2016 3:50:43 CH
Vừa qua, ngày 29/8/2016, Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 491/VP-VTLT cung cấp thông tin khai thác cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ TN&MT về ứng dụng CNTT với tiện ích tra cứu nhanh văn bản QPPL về tài nguyên và môi trường phục vụ công tác lãnh đạo điều hành, nâng cao năng lực quản lý nhà nước ở trung ương và địa phương, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong áp dụng pháp luật về tài nguyên và môi trường, Văn phòng Bộ TN&MT đã hoàn thành Đề tài khoa học cấp cơ sở và cung cấp thông tin như sau:

       - Tiện ích tra cứu văn bản QPPL tại địa chỉ: vanban.monre.gov.vn.

       - Cơ sở dữ liệu gồm 600 văn bản đang còn hiệu lực thi hành, được chia theo lĩnh vực và theo loại văn bản…

       - Hệ thống có chức năng tìm kiếm nhanh theo nhiều tiêu chí: Tên văn bản, ký hiệu…

       BBT website thông tin để cán bộ, CCVC&NLĐ, tổ chức và cá nhân có nhu cầu khai thác cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường./.

BBT+N.N.Thịnh-VP
 Bản in]

Liên kết website