DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG > THÔNG TIN CHI TIẾT HỒ SƠ

Tên hồ sơ Thông tin quan trắc môi trường nước mặt quý I/2015 (Giữa sông tại cầu Đông Ba)
Lĩnh vực Thông tin Quan trắc môi trường hàng năm về số điểm quan trắc chất lượng nước thải
Địa bàn hồ sơ  Phường Xuân Phú, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nơi lưu trữ Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường
Ngày lập 06/11/2019

Danh mục văn bản, tài liệu

TT Loại văn bản Số kí hiệu Trích yếu Cơ quan BH Loại giấy tờ Ngày BH Tải về
1 Văn bản khác NTCN2 Quan trắc môi trường nước thải Quý 3 năm 2016 (Công ty CP In Thừa Thiên Huế) Trung tâm QTTNMT Bản chính 11/08/2016 -