Tra cứu hồ sơ

Từ khóa tìm kiếm
Lĩnh vực
Địa bàn hồ sơ
Thông tin hồ sơ

Thông tin hồ sơ dữ liệu tài nguyên môi trường

STT Tên đề hồ sơ Lĩnh vực Địa bàn hồ sơ Nơi lưu trữ Tài liệu Xem
1 Thông tin quan trắc môi trường nước mặt quý I/2015 (Giữa sông tại cầu Đông Ba) Môi trường > Thông tin Quan trắc môi trường hàng năm về số điểm quan trắc chất lượng nước ngầm  Xã Phú Vinh, Huyện A Lưới, Tỉnh Thừa Thiên Huế Trung tâm QTTNMT 1 detail
2 Thông tin quan trắc môi trường nước mặt quý I/2015 (Giữa sông tại cầu Đông Ba) Môi trường > Thông tin Quan trắc môi trường hàng năm về số điểm quan trắc chất lượng nước ngầm  Xã Thượng Nhật, Huyện Nam Đông, Tỉnh Thừa Thiên Huế Trung tâm QTTNMT 1 detail
3 Thông tin quan trắc môi trường nước mặt quý I/2015 (Giữa sông tại cầu Đông Ba) Môi trường > Thông tin Quan trắc môi trường hàng năm về số điểm quan trắc chất lượng không khí  Thị trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế Trung tâm QTTNMT 1 detail
4 Thông tin quan trắc môi trường nước mặt quý I/2015 (Giữa sông tại cầu Đông Ba) Môi trường > Thông tin Quan trắc môi trường hàng năm về số điểm quan trắc chất lượng không khí  Phường Vĩ Dạ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế Trung tâm QTTNMT 1 detail
5 Thông tin quan trắc môi trường nước mặt quý I/2015 (Giữa sông tại cầu Đông Ba) Môi trường > Thông tin Quan trắc môi trường hàng năm về số điểm quan trắc chất lượng nước mặt  Xã Phú Thanh, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế Trung tâm QTTNMT 1 detail
6 Thông tin quan trắc môi trường nước mặt quý I/2015 (Giữa sông tại cầu Đông Ba) Môi trường > Thông tin Quan trắc môi trường hàng năm về số điểm quan trắc chất lượng nước thải  Thị trấn Phú Đa, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế Trung tâm QTTNMT 1 detail
7 Thông tin quan trắc môi trường nước mặt quý I/2015 (Giữa sông tại cầu Đông Ba) Môi trường > Thông tin Quan trắc môi trường hàng năm về số điểm quan trắc chất lượng nước thải  Xã Lộc Vĩnh, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên Huế Trung tâm QTTNMT 1 detail
8 Thông tin quan trắc môi trường nước mặt quý I/2015 (Giữa sông tại cầu Đông Ba) Môi trường > Thông tin Quan trắc môi trường hàng năm về số điểm quan trắc chất lượng nước mặt  Thị trấn Lăng Cô, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên Huế Trung tâm QTTNMT 1 detail
9 Thông tin quan trắc môi trường nước mặt quý I/2015 (Giữa sông tại cầu Đông Ba) Môi trường > Thông tin Quan trắc môi trường hàng năm về số điểm quan trắc chất lượng nước mặt  Phường Tứ Hạ, Thị xã Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế Trung tâm QTTNMT 1 detail
10 Thông tin quan trắc môi trường nước mặt quý I/2015 (Giữa sông tại cầu Đông Ba) Môi trường > Thông tin Quan trắc môi trường hàng năm về số điểm quan trắc chất lượng nước mặt  Phường An Tây, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế Trung tâm QTTNMT 1 detail
Tổng cộng96256   Đầu Trước 1 2 3 4 Sau Cuối