Tra cứu hồ sơ

Từ khóa tìm kiếm
Lĩnh vực

Danh sách hồ sơ mới cập nhật

STT Tên đề hồ sơ Lĩnh vực Địa bàn hồ sơ Nơi lưu trữ TL Xem
1 Thông tin quan trắc môi trường nước mặt quý I/2015 (Giữa sông tại cầu Đông Ba) Môi trường > Thông tin Quan trắc môi trường hàng năm về số điểm quan trắc chất lượng nước thải Xã Lộc Vĩnh, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên Huế Trung tâm QTTNMT 1
2 Thông tin quan trắc môi trường nước mặt quý I/2015 (Giữa sông tại cầu Đông Ba) Môi trường > Thông tin Quan trắc môi trường hàng năm về số điểm quan trắc chất lượng nước thải Xã Lộc Tiến, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên Huế Trung tâm QTTNMT 1
3 Thông tin quan trắc môi trường nước mặt quý I/2015 (Giữa sông tại cầu Đông Ba) Môi trường > Thông tin Quan trắc môi trường hàng năm về số điểm quan trắc chất lượng nước thải Thị trấn Khe Tre, Huyện Nam Đông, Tỉnh Thừa Thiên Huế Trung tâm QTTNMT 1
4 Thông tin quan trắc môi trường nước mặt quý I/2015 (Giữa sông tại cầu Đông Ba) Môi trường > Thông tin Quan trắc môi trường hàng năm về số điểm quan trắc chất lượng nước thải Phường Xuân Phú, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế Trung tâm QTTNMT 1
5 Thông tin quan trắc môi trường nước mặt quý I/2015 (Giữa sông tại cầu Đông Ba) Môi trường > Thông tin Quan trắc môi trường hàng năm về số điểm quan trắc chất lượng nước thải Xã Phong An, Huyện Phong Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế Trung tâm QTTNMT 1
6 Thông tin quan trắc môi trường nước mặt quý I/2015 (Giữa sông tại cầu Đông Ba) Môi trường > Thông tin Quan trắc môi trường hàng năm về số điểm quan trắc chất lượng nước thải Phường Thủy Phương, Thị xã Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế Trung tâm QTTNMT 1
7 Thông tin quan trắc môi trường nước mặt quý I/2015 (Giữa sông tại cầu Đông Ba) Môi trường > Thông tin Quan trắc môi trường hàng năm về số điểm quan trắc chất lượng nước thải Phường Thủy Phương, Thị xã Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế Trung tâm QTTNMT 1
8 Thông tin quan trắc môi trường nước mặt quý I/2015 (Giữa sông tại cầu Đông Ba) Môi trường > Thông tin Quan trắc môi trường hàng năm về số điểm quan trắc chất lượng nước thải Phường Thủy Lương, Thị xã Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế Trung tâm QTTNMT 1
9 Thông tin quan trắc môi trường nước mặt quý I/2015 (Giữa sông tại cầu Đông Ba) Môi trường > Thông tin Quan trắc môi trường hàng năm về số điểm quan trắc chất lượng nước thải Phường Thủy Phương, Thị xã Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế Trung tâm QTTNMT 1
10 Thông tin quan trắc môi trường nước mặt quý I/2015 (Giữa sông tại cầu Đông Ba) Môi trường > Thông tin Quan trắc môi trường hàng năm về số điểm quan trắc chất lượng nước thải Phường Phú Hậu, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế Trung tâm QTTNMT 1
Tổng cộng96256   Đầu Trước 1 2 3 4 Sau Cuối