Tra cứu hồ sơ

Từ khóa tìm kiếm
Lĩnh vực

Danh sách hồ sơ mới cập nhật

STT Tên đề hồ sơ Lĩnh vực Địa bàn hồ sơ Nơi lưu trữ TL Xem
1 Hồ sơ cấp giấy CNQSDĐ & QSHN ở của Ông\Bà Lê Phước Quý Đất đai > Hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSDĐ & QSHN ở (cá nhân, tổ chức, tôn giáo) Xã Hương Toàn, Thị xã Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế CN VPĐKĐĐ TX. Hương Trà 2
2 Hồ sơ cấp giấy CNQSDĐ & QSHN ở của Ông\Bà Trần Thị Vuông Đất đai > Hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSDĐ & QSHN ở (cá nhân, tổ chức, tôn giáo) Xã Hương Toàn, Thị xã Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế CN VPĐKĐĐ TX. Hương Trà 1
3 Hồ sơ cấp giấy CNQSDĐ & QSHN ở của Ông\Bà Phạm Hữu Ba Đất đai > Hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSDĐ & QSHN ở (cá nhân, tổ chức, tôn giáo) Xã Hương Toàn, Thị xã Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế CN VPĐKĐĐ TX. Hương Trà 2
4 Hồ sơ cấp giấy CNQSDĐ & QSHN ở của Ông\Bà Nguyễn Văn Trí Đất đai > Hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSDĐ & QSHN ở (cá nhân, tổ chức, tôn giáo) Xã Hương Toàn, Thị xã Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế CN VPĐKĐĐ TX. Hương Trà 2
5 Hồ sơ cấp giấy CNQSDĐ & QSHN ở của Ông\Bà Nguyễn Hữu Thịnh Đất đai > Hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSDĐ & QSHN ở (cá nhân, tổ chức, tôn giáo) Xã Hương Toàn, Thị xã Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế CN VPĐKĐĐ TX. Hương Trà 2
6 Hồ sơ cấp giấy CNQSDĐ & QSHN ở của Ông\Bà Nguyễn Sanh Thùy Đất đai > Hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSDĐ & QSHN ở (cá nhân, tổ chức, tôn giáo) Xã Hương Toàn, Thị xã Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế CN VPĐKĐĐ TX. Hương Trà 2
7 Hồ sơ cấp giấy CNQSDĐ & QSHN ở của Ông\Bà Trần Đức Nựu Đất đai > Hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSDĐ & QSHN ở (cá nhân, tổ chức, tôn giáo) Xã Hương Toàn, Thị xã Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế CN VPĐKĐĐ TX. Hương Trà 2
8 Hồ sơ cấp giấy CNQSDĐ & QSHN ở của Ông\Bà Lê Văn Mức Đất đai > Hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSDĐ & QSHN ở (cá nhân, tổ chức, tôn giáo) Xã Hương Toàn, Thị xã Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế CN VPĐKĐĐ TX. Hương Trà 2
9 Hồ sơ cấp giấy CNQSDĐ & QSHN ở của Ông\Bà Nguyễn Xuân Gia Đất đai > Hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSDĐ & QSHN ở (cá nhân, tổ chức, tôn giáo) Xã Hương Toàn, Thị xã Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế CN VPĐKĐĐ TX. Hương Trà 2
10 Hồ sơ cấp giấy CNQSDĐ & QSHN ở của Ông\Bà Lê Văn Trước Đất đai > Hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSDĐ & QSHN ở (cá nhân, tổ chức, tôn giáo) Xã Hương Toàn, Thị xã Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế CN VPĐKĐĐ TX. Hương Trà 2
Tổng cộng95326   Đầu Trước 1 2 3 4 Sau Cuối